Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
04/11/2015 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ “ΚΑΠΗ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ” 125-2015 Περίληψη Διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ.Καναλλακίου 125-2015 Διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ.Καναλλακίου 1 Περισσότερα
1 27 28 29