Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
21/02/2023 Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. 24/02/23 Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας σε τακτική  συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010… Περισσότερα
17/02/2023 Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Πάργας 23/02/23 Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του ν.3852/2010) στις 23-02-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα… Περισσότερα
16/02/2023 Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 20/2/2023 Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  20-02-2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.30 μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι,… Περισσότερα
10/02/2023 Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 16/2/2023 Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  16-02-2023, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 9.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι,… Περισσότερα
1 2 3 4 132