Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
23/12/2021 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30/12/2021 Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30-12-2021, ημέρα Πέμπτη   και ώρα  10.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι,… Περισσότερα
17/12/2021 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20/12/21 Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20-12-2021, ημέρα Δευτέρα   και ώρα  10.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι,… Περισσότερα
11/12/2021 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 14/12/2021 Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14-12-2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα  12.30 μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι,… Περισσότερα
11/12/2021 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14/12/2021         Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 14/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα… Περισσότερα
1 2 3 4 104