Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
25/06/2024 Πρόσκληση κατάθεσης ερωτήσεων Απολογιστικής συνεδρίασης ΔΣ Πάργας 26/06/2024 Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη,… Περισσότερα
21/06/2024 Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Καναλλακίου 25/06/2024 Καλούνται τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Καναλλακίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, στο Γραφείο της Κοινότητας, στο Καναλλάκι, την… Περισσότερα
21/06/2024 Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΕ Δήμου Πάργας 25/06/2024 Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Δημοτικής  Επιτροπής στις  25-06-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι,… Περισσότερα
11/06/2024 Πρόσκληση κατάθεσης ερωτήσεων ειδικής Απολογιστικής συνεδρίασης ΔΣ Πάργας Ιουνίου 2024 Ενόψει σύγκλησης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας,  σύμφωνα με το άρθρο 67Α και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με… Περισσότερα
1 2 3 4 156