Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
10/10/2023 Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 16/10/2023 Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16-10-2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι,… Περισσότερα
26/09/2023 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29/09/23 Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα… Περισσότερα
23/09/2023 Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29/09/2023 Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29-09-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με… Περισσότερα
28/08/2023 Πρόσκληση τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 30/8/2023 Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα… Περισσότερα
1 2 3 4 5 6 142