Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
12/03/2021 Tακτική δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 15/03/2021           Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με  τις προβλέψεις της παρ.… Περισσότερα
11/03/2021 Πρόσκληση Οικονομικής 16/03/2021 Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16-03-2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα  10.00 μ.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι,… Περισσότερα
24/02/2021 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 26/2/2021           Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ… Περισσότερα
24/02/2021 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26/2/2021 Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26-02-2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  12.00 μ.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλάκι,… Περισσότερα
1 2 3 4 5 84