Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
11/12/2020 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 15/12/2020 Ορθή επανάληψη Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15-12-2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα  10.00 μ.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα… Περισσότερα
04/12/2020 Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης 07/12/2020 Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του ν.3852/2010) στις 07/12/2020 ημέρα Δευτέρα, και ώρα… Περισσότερα
02/12/2020 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 07/12/2020 Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας, σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π.… Περισσότερα
02/12/2020 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 07/12/2020 Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07-12-2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  14.00 μ.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι,… Περισσότερα
1 3 4 5 6 7 81