Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗH 6004 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΞΧΑΩΞ0-ΣΒ5 18/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5127 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6235ΩΞ0-ΔΑ1 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 161/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 149/2021 : Χορήγηση Μ.Κ.σε υπάλληλο του Δήμου Πάργας"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΣΕΠΩΞ0-0ΣΩ 11/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4491 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 148/2021 " Χορήγηση Μ.Κ. σε υπάλληλο του Δήμου Πάργας"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΦ06ΩΞ0-ΗΝΨ 11/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4492 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Δ.Ε. Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΕΡΜΑΩΞ0-ΣΕΑ 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4834/7-5-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Δ.Ε. Φαναρίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ66ΦΩΞ0-ΨΩ8 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4831/7-5-21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ορισμός υπαλλήλου ως Υπευθύνου Αποθήκης Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΘΘΩΩΞ0-ΧΕΔ 06/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 154/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΥ 7996 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας>>.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΨΕΨΩΞ0-39Σ 06/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4740 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Διαπιστωτική πραξη Δημάρχου για χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας Μουσικής
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Τ85ΩΞ0-Ο07 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 2774/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 153/2021: Παράταση σύμβασης Ευθυμίου Τρύφωνα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 943ΙΩΞ0-Λ4Ω 29/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4689 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 152/2021 :Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ρ7ΥΕΩΞ0-Ο5Α 29/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4638 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΚΩΜΩΞ0-89Β 29/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4637/28-04-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 147/2021: Χορήγηση Μ.Κ. σε υπάλληλο του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕΖΠΩΞ0-ΒΚΒ 28/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4493 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 146/2021 : Χορήγηση Μ.Κ.σε υπάλληλο του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΒΨΓΩΞ0-ΡΨ2 28/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4494 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 140/2021: Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνο εκκαθάρισης δαπανών και μισθοδοσίας του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΒΞΒΩΞ0-ΔΜΕ 27/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4424 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 138/2021 : Πρόσληψη προσωπικού με πενθ/μερη εργασία ,μηνός Απριλίου 2021
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΚΦΙΩΞ0-ΕΨΘ 23/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4389 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου στην υπάλληλο του Δήμου Πάργας, Νομού Πρέβεζας, Τριάντη Χριστίνας του Γεωργίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΞΔ8ΩΞ0-Β0Π 22/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 122/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω0ΠΔΩΞ0-25Υ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4042/19-04-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ 5 /ΜΕΡΟΥ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΔΛ1ΩΞ0-Φ1Γ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4249 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΥ9988 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΣΕ3ΩΞ0-ΝΕΑ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4052 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 3 4 5 6 7 127