Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΥ9967 ,ΚΗΥ7976 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΨΑΚΩΞ0-ΕΧΧ 11/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 7/3-1-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.161/2021 –σε ορθή επανάληψη- απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ρ03ΩΞ0-Φ3Λ 11/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 1/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΘ6ΓΩΞ0-ΝΡΟ 07/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 13191/14-12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ915ΩΞ0-ΣΑΡ 07/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 13270/14-12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 31-03-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΤΦ9ΩΞ0-8ΙΕ 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 14113/31-12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 31-03-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΦ97ΩΞ0-14Φ 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 14115/31-12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 31-03-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΡΒΗΩΞ0-ΟΙΡ 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 14116 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 31-03-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΦΒΒΩΞ0-7ΕΜ 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 14107/31-12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 31-03-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 63ΜΑΩΞ0-ΛΜΟ 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 14117/31-12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗH 6007, ΚΗΙ 8340,KHI 8331 KAI KHY 7987 υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Τ8ΩΩΞ0-Α92 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 8/3-1-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 31-03-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΝΗΤΩΞ0-74Θ 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 14104/31-03-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 31-03-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 96ΠΖΩΞ0-ΟΝΙ 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 14105/31-12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 31-03-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ4ΘΔΩΞ0-ΕΑΤ 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 14103/31-12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 31-03-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ0ΖΞΩΞ0-ΦΕ7 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 14108/31-12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 31-03-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 615ΥΩΞ0-ΠΣ3 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 14109/31-12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 31-03-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΙΗΔΩΞ0-Ε60 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 14110/31-12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 31-03-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΔΝΦΩΞ0-1Χ2 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 14111/31-12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 31-03-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΡ26ΩΞ0-1ΗΘ 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 14112/31-12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 31-03-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΙΧΡΩΞ0-ΚΜΡ 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 14106/31-12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 31-03-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΤΘ1ΩΞ0-Ν43 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 14114/31-12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 3 4 5 6 7 136