Δήμος Πάργας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
30/06/2020 Αίτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας Περισσότερα
1 3 4 5