Δήμος Πάργας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
26/03/2021 Συνοπτικής Οικον. Κατάστασης του προϋπ/σμού του Δ.Λ.Τ.Πάργας οικον. έτους 2021 Περισσότερα
10/01/2021 Αιτήσεις παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Λιμένα Πάργας Περισσότερα
30/06/2020 Αίτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας Περισσότερα
1 3 4 5