Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
07/05/2021 Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Δ.Ε. Φαναρίου 01-Διακήρυξη Προμήθεια φωτιστικών Σωμάτων ΔΕ Φαναρίου και Μελέτη_signed 06-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 21PROC008571626 07.ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 08-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή Περισσότερα
26/04/2021 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Προκήρυξη 21PROC008531074 Περίληψη προκήρυξης  689ΤΩΞ0-ΗΟΑ 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed_signed 02. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed_signed 03. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed_signed 04. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed_signed 05. ΕΣΥ_signed_signed 06. ΣΑΥ_signed_signed 07.… Περισσότερα
01/02/2021 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Οριστικές μελέτες & Μελέτη εφαρμογής    για την Δημιουργική Επανάχρηση του κτιρίου Βασιλά του Δήμου Πάργας»  Ο Δήμος Πάργας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών… Περισσότερα
20/01/2021 Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Ε. Πάργας Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ» Προϋπολογισμού… Περισσότερα
1 3 4 5 6 7 24