Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
29/01/2022 Ανάπλαση πεζοδρομίου Τ.Κ. Καναλακίου Δήμου Πάργας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ Δ.ΠΑΡΓΑΣ Ψ1Φ7ΩΞ0-415 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ Δ.ΠΑΡΓΑΣ… Περισσότερα
29/01/2022 Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αγωνιστικού χώρου Δημοτικού Σταδίου Καναλακίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ69ΛΓΩΞ0-ΞΥΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ… Περισσότερα
29/01/2022 Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Πάργας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣ6ΣΞΖΩΞ0-45Γ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ… Περισσότερα
29/01/2022 Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Κερκίδων & Στεγάστρου Δημοτικού Σταδίου Καναλακίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤ9ΠΘΑΩΞ0-Τ5Φ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ… Περισσότερα
1 3 4 5 6 7 27