Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
18/07/2019 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΔ   Περισσότερα
10/07/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Περισσότερα
10/07/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΚΗΣ Περισσότερα
20/06/2019 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ. ΠΑΡΓΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ. ΠΑΡΓΑΣ 1-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δ. Πάργας_signed 6-ΤΕΥΔ Περισσότερα
1 16 17 18 19 20 29