Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
24/02/2020 Πρόσκληση για προμήθεια φρέσκου γάλακτος για Δήμο Πάργας 2020 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το χρονικό διάστημα  από 02/03/2020 έως και 28/02/2021 για… Περισσότερα
22/11/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ» Ο Δήμαρχος Πάργας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική… Περισσότερα
22/11/2019 Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Δήμου Πάργας (Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Πάργας) 01-Διακήρυξη – Μελέτη_signed 07.ΤΕΥΔ 08-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΚΗΜΔΗΣ Περισσότερα
15/10/2019 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ ΤΕΥΧΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΕΥΔ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ… Περισσότερα
1 14 15 16 17 18 29