Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
19/11/2018 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ PERILIPSI 1 DIAKYRHXI 1 MELETH 1 TEYD Περισσότερα
19/11/2018 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ PERILIPSI DIAKHRYXHS EIDIKH SYGGRAFH DIAKYRHXH SYNOPTIKOU DIAGWNISMOY MELETH PROMITHIAS YLIKWN ΤΕΥΔ 1 Περισσότερα
04/09/2018 ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ… Περισσότερα
31/08/2018 ΠΡΟΚΉΡΥΞΉ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ _ ΑΔΑΜ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΓΑ 2018_signed ΤΕΥΔ Οχήματα_signed Περισσότερα
1 15 16 17 18 19 26