Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
06/07/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ”ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ” 115-2017 718ΔΩΞ0-Φ11 AG.KYRIAKI ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Περισσότερα
28/06/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ” ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017_signed Περισσότερα
27/06/2017 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Βοηθητικά Προγράμματα Κατάταξης (101) Βοηθητικά Προγράμματα Κατάταξης (102 ΥΕ) Περισσότερα
21/06/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:”ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΗΣ” g2 g1 Περισσότερα
1 15 16 17 18 19 22