Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
22/11/2019 Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Δήμου Πάργας (Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Πάργας) 01-Διακήρυξη – Μελέτη_signed 07.ΤΕΥΔ 08-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΚΗΜΔΗΣ Περισσότερα
15/10/2019 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ ΤΕΥΧΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΕΥΔ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ… Περισσότερα
07/10/2019 Προμήθεια και τοποθέτηση παρκέ στο Αθλητικό Κέντρο Πάργας (Κλειστό Γυμναστήριο Πάργας) Διευκρινίσεις Διευκρινίσεις επί των Ερωτημάτων Τολούδη Αθανάσιου_signed Αρχεία Σύμβασης από προηγούμενη δημοσίευση στον ιστότοπο του Δήμου: ΤΕΥΔ Τεύχη Παρκέ Πάργας Συνοπτικός_signed Περισσότερα
01/10/2019 Μεταφορά στραγγισμάτων από το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 2ης διαχειριστικής ενότητας περιφέρειας Ηπείρου προς την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού Πάργας και Ηγουμενίτσας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ_signed Διευκρινίσεις_signed Προκήρυξη ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ 2019_signed ΤΕΥΔ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ 2019 Υπόδειγμα Οικονομική Προσφορά Περισσότερα
1 15 16 17 18 19 29