Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
01/06/2021 Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού Πάργας στις Προδιαγραφές του π.δ. 99/2017 01-Διακήρυξη Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού Πάργας & Μελέτη 08-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 07.ΤΕΥΔ Περισσότερα
07/05/2021 Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Δ.Ε. Πάργας 01-Διακήρυξη Προμήθεια φωτιστικών Σωμάτων ΔΕ Πάργας και Μελέτη_signed 06-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 21PROC008571649 07.ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 08-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή Περισσότερα
07/05/2021 Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Δ.Ε. Φαναρίου 01-Διακήρυξη Προμήθεια φωτιστικών Σωμάτων ΔΕ Φαναρίου και Μελέτη_signed 06-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 21PROC008571626 07.ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 08-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή Περισσότερα
26/04/2021 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Προκήρυξη 21PROC008531074 Περίληψη προκήρυξης  689ΤΩΞ0-ΗΟΑ 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed_signed 02. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed_signed 03. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed_signed 04. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed_signed 05. ΕΣΥ_signed_signed 06. ΣΑΥ_signed_signed 07.… Περισσότερα
1 7 8 9 10 11 29