Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
29/01/2022 Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Κερκίδων & Στεγάστρου Δημοτικού Σταδίου Καναλακίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤ9ΠΘΑΩΞ0-Τ5Φ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ… Περισσότερα
24/01/2022 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ 5. Διακήρυξη_Προμήθειας κάτω των ορίων_Παιδική Χαρά Πάργας (Ακριβές Αντίγραφο)_signed 6-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΓΑΣ (Ακριβές Αντίγραφο)_signed 1-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ… Περισσότερα
22/12/2021 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου ΠΑΡΓΑΣ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των δημοτικών απορριμμάτων 01.1-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ_signed 01.2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΠΑΡΓΑ 21PROC009753866 01.3- ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΣΥ-ΓΣΥ espd-request-v2_signed   Περισσότερα
19/11/2021 Διακήρυξη “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ” Ο Δήμος Πάργας διακηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ… Περισσότερα
1 5 6 7 8 9 29