Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
20/01/2021 Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Ε. Πάργας Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ» Προϋπολογισμού… Περισσότερα
18/11/2020 Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πάργας έτους 2020 Διακήρυξη-Μελέτη-ΤΕΥΔ_signed Προκήρυξη 20PROC007668522 04-ΤΕΥΔ σε Επεξεργάσιμη Μορφή Περισσότερα
17/11/2020 Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας 01. ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΔ_signed 02-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020 20PROC007660192 04-ΤΕΥΔ Περισσότερα
17/11/2020 Δημιουργία νέου παιδικού σταθμού Τ.Κ. Ανθούσας 01 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Δημιουργία νέου παιδικού σταθμού Τ.Κ Ανθούσας_signed 02 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ… Περισσότερα
1 8 9 10 11 12 29