Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
06/10/2020 Προμήθεια ειδών δικτύων ύδρευσης & αντλιοστασίων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 20PROC007431739 ΤΕΥΔ Έντυπο ΠροφοράςΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 2020 Έγκριση 1ου Πρακτικού ΑΟΕ… Περισσότερα
30/09/2020 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ_signed Προκήρυξη Απορριμματοφόρου 20PROC007391909 Μελέτη Απορριμματοφόρου_signed Τ.Ε.Υ.Δ. Σε επεξεργάσιμη μορφή Περισσότερα
29/09/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20PROC007386127 Διακήρυξη Ασφαλτομίγματος Συνοπτικός_signed Μελέτη προμήθειας – Ασφαλτομιγματος 2020_signed ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς – Ασφαλτομιγματος… Περισσότερα
08/09/2020 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας Ο Δήμος Πάργας προχωρά στην διακήρυξη διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016… Περισσότερα
1 10 11 12 13 14 29