Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
31/08/2018 ΠΡΟΚΉΡΥΞΉ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ _ ΑΔΑΜ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΓΑ 2018_signed ΤΕΥΔ Οχήματα_signed Περισσότερα
16/05/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ ΤΕΥΔ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕ ΠΑΡΓΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Περισσότερα
16/05/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΕΥΔ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Περισσότερα
02/05/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ” ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΝΕΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΝΕΑ Περισσότερα
1 12 13 14 15 16 22