Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
21/08/2020 Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ο Δήμος Παργας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  εννέα (9) ατόμων ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών… Περισσότερα
13/08/2020 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 7892 ΑΔΑΜ.20PROC007162443 (4) ΜΕΛΕΤΗ_signed Περισσότερα
08/08/2020 Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου ΕΠΑΛ Καναλακίου Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάργας, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου… Περισσότερα
02/08/2020 Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για το κυλικείο Γυμνασίου – Λυκείου Καναλακίου Η Σχολική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω νομοθεσία Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες… Περισσότερα
1 12 13 14 15 16 29