Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
02/09/2020 Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων Πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Εκδόθηκαν τα  οριστικά αποτελέσματα Πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά τις σχετικές ενστάσεις… Περισσότερα
28/08/2020 Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων Πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και χρόνος διεξαγωγής ενστάσεων Ο Δήμος Πάργας ανακοινώνει  την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων που έγινε την Παρασκευή 28/8/20, σχετικά με την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού… Περισσότερα
25/08/2020 Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πάργας Ο Δήμος Πάργας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 Ν.4412/2016 ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στη… Περισσότερα
21/08/2020 Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ο Δήμος Παργας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  εννέα (9) ατόμων ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών… Περισσότερα
1 11 12 13 14 15 29