Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
08/09/2020 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας Ο Δήμος Πάργας προχωρά στην διακήρυξη διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016… Περισσότερα
02/09/2020 Αλλαγή αγωγών ύδρευσης στην Δημοτική Κοινότητα Καναλακίου από τον Δήμο Πάργας Ο Δήμος Πάργας ολοκλήρωσε την δημοπράτηση του έργου αντικατάστασης τμημάτων ύδρευσης από αμίαντο στη Δημοτική Κοινότητα Καναλακίου αξίας 70.000€, μέσω… Περισσότερα
02/09/2020 Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων Πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Εκδόθηκαν τα  οριστικά αποτελέσματα Πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά τις σχετικές ενστάσεις… Περισσότερα
28/08/2020 Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων Πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και χρόνος διεξαγωγής ενστάσεων Ο Δήμος Πάργας ανακοινώνει  την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων που έγινε την Παρασκευή 28/8/20, σχετικά με την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού… Περισσότερα
1 11 12 13 14 15 29