Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
29/07/2020 Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημ. Σχολείου Καναλακίου Στο Καναλάκι, και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, σήμερα την 12/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική… Περισσότερα
15/06/2020 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου (χώρος σκοπευτηρίου) Πρόσκληση ενδιαφέροντος μίσθωση σκοπευτήριο ΤΚ Αγιάς (θέση παλιά σκουπίδια)ΕΤΘ3ΩΞ0-Φ2Ω Περισσότερα
05/06/2020 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ   Περισσότερα
26/05/2020 Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. – Δ. Πάργας Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ 2-Diakirixi_signed 3-ΤΕΥΔ Επεξεργάσιμη μορφή Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΕΥΔ Περισσότερα
1 13 14 15 16 17 29