Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
13/05/2022 Διαγωνισμός για το έργο “Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Ε. Πάργας” Ο Δήμος Πάργας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την “Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Ε. Πάργας” Για περισσότερες πληροφορίες: ΠΕΡΙΛΗΨΗ… Περισσότερα
06/04/2022 Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας 01-Διακήρυξη Καυσίμων 22PROC010332918 02-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΝΑΡΩΞ0-ΔΕΒ 03-ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ_signed 04-espd-request-v2_signed Περισσότερα
11/02/2022 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Το Δημοτικό Λιμενικό  Ταμείο Πάργας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό µέσω του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. για την ανάθεση της  μελέτης με  τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ… Περισσότερα
29/01/2022 Ανάπλαση πεζοδρομίου Τ.Κ. Καναλακίου Δήμου Πάργας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ Δ.ΠΑΡΓΑΣ Ψ1Φ7ΩΞ0-415 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ Δ.ΠΑΡΓΑΣ… Περισσότερα
1 4 5 6 7 8 29